011/347-4587, 064/1366-572, 063/347-867
Isporuka

KALKULATOR OLYMPIA LCD-8110

OLIMPIA LCD 8110 matematički digitron

KARAKTERISTIKE: - sadrži 10+12 cifara

                             - ima 240 računskih operacija i njihovih kombinacija

                             - napaja se putem baterije

                             - ima veliki dvolinijski ekran

                             - dimenzije su mu 162x84x18mm

                             - težina mu je 118 gr.

Cena: 1.390,00 RSD